Dự thảo Chuẩn đầu ra ngành Khoan thăm dò - khảo sát

 

DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA
 
1. Tên ngành đào tạo:            Khoan thăm dò khảo sát
                                                  Exploration Drilling
2. Trình độ đào tạo:                Đại học
3. Yêu cầu kiến thức
- Nắm vững và có khả năng áp dụng được các kiến thức đại cương về toán học và khoa học tự nhiên, tạo tiền đề cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục cơ sở ngành.
- Nắm vững, có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành như địa chất, cơ khí,... cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành.
- Nắm vững các kiến thức chuyên ngành bao gồm: Khoan thăm dò khoáng sản rắn; Khoan khai thác nước ngầm; Khoan khảo sát phục vụ thiết kế nền móng; Khoan các giếng kỹ thuật...
- Nắm được các khái niệm, qui luật và các qui trình cơ bản trong công tác Khoan, Khai thác, vận chuyển, cất chứa dầu khí.
- Có khả năng tham gia các nhóm nghiên cứu, thí nghiệm, lập chương trình và tham gia thi công tối thiểu một công đoạn trong các lĩnh vực nêu trên.
4. Yêu cầu về kỹ năng
- Biết cách vận dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết cơ bản vào thực tế sản xuất, nhanh chóng làm quen và thích ứng với những điều kiện làm việc mới;
- Có khả năng đọc dịch các tài liệu khoa học chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ giao tiếp trong công việc trong môi trường làm việc quốc tế;
- Có khả năng tiếp cận và thống lĩnh các phần mềm chuyên ngành;
- Có khả năng cập nhật, tích lũy kiến thức qua các phương tiện thông tin, ứng dụng các kiến thức cập nhật cho công việc đang đảm nhiệm;
- Có khả năng làm việc tốt trong tập thể, kỹ năng làm việc tốt theo nhóm, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ trong công việc, đảm nhận và hoàn thành tốt mọi vai trò và vị trí trong nhóm;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết trình bày, biết lắng nghe, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp không những trong công việc mà cả trong cuộc sống tiến tới hội nhập được trong môi trường quốc tế.
5. Yêu cầu về thái độ của sinh viên khi ra trường
- Hiểu biết và luôn chấp hành đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức chấp hành các qui định, nội qui nơi cơ quan công tác;
- Có tinh thần kỷ luật cao, có ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp trong hoạt động nghề và nghiên cứu khoa học;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, say mê khoa học, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công việc chuyên môn tại các cơ quan nghiên cứu, các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực, địa chất, xây dựng... và nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân. Làm công tác nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo chuyên ngành.
7. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường
Các sinh viên ra trường đều có thể:
- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ theo chuyên môn sâu đang đảm nhận tại các cơ sở đào tạo của các cơ sở sản xuất trong nước và Quốc tế.
- Học tập các chương trình sau đại học như thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo trong nước cũng như tại các trường đại học trên thế giới...
 
KT. Trưởng Bộ môn
Phó trưởng Bộ môn
(đã ký)
TS. Nguyễn Thế Vinh