Mẫu trình bày đồ án tốt nghiệp

      Theo thông báo của Khoa và Bộ môn, sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp cần phải hoàn thành theo đúng thời gian qui định, và phải trình bày theo một mẫu chung thống nhất trong toàn Khoa (như trong file đính kèm)./.

Kids Fashion
Attachments:
Download this file (MAU VIET DO AN TN.pdf)MAU VIET DO AN TN.pdf267 Kb