Kế hoạch nộp ĐATN và BVTN K56 HN

Bộ môn thông báo kế hoạch nộp ĐATN và dự kiến thời gian BVTN của sinh viên hệ Chính qui tại Hà Nội K56; lớp Tại chức tại Phúc Yên và Vũng tàu như sau:

  Thời gian nộp tên đồ án Thời gian nộp đồ án Dự kiến thời gian bảo vệ
KKT56 01/06/2016 06/06/2016 15 và 16/06/2016
KTD56 17/06/2016 24/06/2016
TC KTD56 Phúc Yên   27/06/2016 11/07/2016
TC KKT57 Vũng Tàu   06/07/2016 23/07/2016

 

 

Nike React Element 87