Cán bộ Bộ môn

    Địa chỉ:             Phòng 8-06, nhà C-12 tầng, Đại học Mỏ - Địa chất, Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

    Điện thoại:       04. 22181323

    Email:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Air Jordans

    Lãnh đạo đơn vị:

    Các cán bộ đang công tác tại Bộ môn
       (Số cán bộ đương nhiệm là 17, trong đó có 1 PGS.TS, 1GVC.TS,1 GVC.ThS, 3GV.TS, 9GV.ThS, 1KTV.ThS, 1KTV.KS) 

 

PGS.TS Trần Đình Kiên

 

Các chức vụ đang đảm nhiệm:

- Trưởng Bộ môn,

- Giám đốc Công ty CODECO.
    

 

Đào tạo:
    Tốt nghiệp Đại học và Tiến sĩ tại Liên xô cũ

Chuyên môn:

   - Dung dịch khoan và vữa trám;
   - Khoan thăm dò khoáng sản rắn;
   - Khoan thăm dò, khai thác nước.

Email:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

GVC.ThS

Hồ Quốc Hoa

 

 Các chức vụ đang đảm nhiệm

- Phó trưởng Bộ môn.

 

Đào tạo:
   - Tốt nghiệp Đại học tại Liên xô cũ;
   - Tốt nghiệp Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:

    - Khoan thăm dò khoáng sản rắn;
  - Khoan khảo sát địa chất công trình và giếng kỹ thuật;

   - An toàn lao động và bảo vệ môi trường;

   - Kỹ thuật khoan. 

Email: 

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

GVC.TS

Nguyễn Thế Vinh

 

Các chức vụ đang đảm nhiệm

- Phó trưởng Bộ môn,
- Trưởng Khoa Dầu khí,
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa - Kỹ thuật. 

 

Đào tạo:
   Tốt nghiệp Đại học, Cao học và Tiến sĩ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:

   - Công nghệ khoan dầu khí;

   - Khoan định hướng;

   - Kỹ thuật dầu khí đại cương;

   - Tiếng Anh chuyên ngành.

Email: 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Thạc sĩ

Vũ Thiết Thạch 

 

Chức vụ đang đảm nhiệm

 

 

 Đào tạo:
   - Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
  
   - Công nghệ khai thác dầu khí;

     - Tin học ứng dụng.

Email: 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thạc sĩ 

Lê Văn Nam

 

Các chức vụ đang đảm nhiệm

- Phó Phòng thí nghiệm Bộ môn. 

Tổ phó công đoàn Bộ môn.

 

Đào tạo:
   - Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

Chuyên môn:
   - Hướng dẫn thí nghiệm;
   - Hướng dẫn TTSX và TTTN.

Email: 

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kỹ thuật viên
Nguyễn Văn Vinh

 

Các chức vụ đang đảm nhiệm:

- Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn.

- Phó chủ tịch Công đoàn Khoa.

 

 

 

Đào tạo:

   - Tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
   - Hướng dẫn TTSX và TTTN.
 

Email: 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tiến sĩ

Đỗ Thành Sỹ

 

Chức vụ đang đảm nhiệm:

-

 

 

 

 

 

Đào tạo:
  - Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

   - Tiến sĩ tại Hoa kỳ.

Chuyên môn:
   - Tiếng Anh chuyên ngành.

 

Email: 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Tiến sĩ

Nguyễn Trần Tuân

 

Chức vụ đang đảm nhiệm:  

 

 

 

Đào tạo:
  - Tốt nghiệp Đại học và Tiến sĩ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội

Chuyên môn:

   - Kỹ thuật khoan;
   - Tin học ứng dụng;

   - An toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Email: 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tiến sĩ

Lê Quang Duyến

 

Chức vụ đang đảm nhiệm:

 - Phó trưởng Khoa Dầu khí

 

 

Đào tạo:
   - Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;
   - Tốt nghiệp Tiến sĩ tại CH Pháp.

 Chuyên môn:
  - Công nghệ khoan dầu khí
  - Tin học ứng dụng;

 - Dung dịch khoan và vữa trám.

Email: 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Thạc sĩ

Doãn Thị Trâm

 

Chức vụ đang đảm nhiệm:

 

 

Đào tạo:
   Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

Chuyên môn:
   - Kỹ thuật dầu khí đại cương;
   - Tính chất vật lý tầng chứa 

Email: 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Thạc sĩ

Bùi Thanh Bình

 

Chức vụ đang đảm nhiệm:

 

 

 

Đào tạo:
   Tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

   - Tốt nghiệp Cao học và đang làm NCS tại Hoa kỳ.

Chuyên môn:
   - Khoan thăm dò;
   - Tiếng Anh chuyên ngành.

   - Kỹ thuật dầu khí đại cương.

Email: 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Thạc sĩ

Nguyễn Văn Thành

 

Chức vụ đang đảm nhiệm:

 - Cố vấn học tập.

 

 

 

Đào tạo:
   Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:

   - Công nghệ khai thác dầu khí;
    - Tính chất vật lý tầng chứa;

  - Khoan - Khai thác đại cương.

 

Email: 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giảng viên

Nguyễn Tiến Hùng

 

Chức vụ đang đảm nhiệm

 

Đào tạo:
   - Tốt nghiệp Đại học tại CHLB Nga.

   - Đang làm NCS tại CHLB Nga

Chuyên môn:

   - Kỹ thuật dầu khí đại cương;
   - Công nghệ khoan dầu khí.

   - Khoan định hướng.

Email: 

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thạc Sĩ

Tô Hữu Toàn

 

Chức vụ đang đảm nhiệm

 

 

Đào tạo:
 - Tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

  - Tốt nghiệp Cao học tại Vương quốc Anh. 

  - Đang làm NCS tại Canada

Chuyên môn:
   - Kỹ thuật mỏ dầu khí.

Email:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Thạc Sĩ

Nguyễn Khắc Long

 

 

 

Đào tạo:
   Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
 - Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu;
  - Tiếng Anh chuyên ngành.

Email: 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thạc Sĩ

Trương Văn Từ

 

 

 

 

Đào tạo:
   Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
   - Dung dịch khoan và vữa trám;
   - Kỹ thuật khoan.

Email: 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thạc sĩ

Tống Trần Anh

 

 Chức vụ  đang đảm nhiệm:

- Phó Bí thư liên chi đoàn Khoa

 

Đào tạo:
  Tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

 Chuyên môn:

   - Kỹ thuật dầu khí đại cương.

Email:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

 

Thạc sĩ

Trần Hữu Kiên

   

Chức vụ  đang đảm nhiệm:

- Phó Bí thư chi đoàn cán bộ khoa Dầu khí

   

Đào tạo:
  Đại học tổng hợp dầu khí Ploiesti - Rumani, Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

 Chuyên môn:

   - Kỹ thuật dầu khí đại cương.

   - Thu gom - xử lý - vận chuyển dầu khí

Email:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.