Hợp tác của Bộ môn

          Bộ môn Khoan - Khai thác đã hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan trong Nước và Quốc tế

Xem tiếp...