Hợp tác của Bộ môn

          Bộ môn Khoan - Khai thác đã hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan trong Nước và Quốc tế

 

         Trong nước: Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro; Viện Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PV Drilling; Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí - PVEP; Tổng công ty khí Việt nam; Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - DMC; Công ty Liên doanh Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC; Tổng công ty Xây dựng Sông Đà; Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Xuất Nhập khẩu xây dựng Việt Nam; Công ty Địa chất mỏ - Vinacomin, Công ty cổ phần vật tư Mỏ - Địa chất; Liên đoàn Intergeo; Trường Cao đẳng Nghề dầu khí; Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên…

 

          Quốc tế: Đại học Mỏ quốc gia Xanh Pêtécbua; Đại học Thăm dò địa chất quốc gia, liên bang Nga; Đại học dầu khí quốc gia, liên bang Nga; Đại học dầu khí Bucarét; Đại học dầu khí Bacu; Đại học dầu khí Bắc kinh; Khoa Dầu khí, Đại học Hoàng gia Thái Lan;  Đại học mỏ Quốc gia Saint Etienne, Pháp; Khoa Dầu khí, Trường Đại học Tulsa, Hoa Kỳ….