Hợp tác của Bộ môn

          Bộ môn Khoan - Khai thác đã hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan trong Nước và Quốc tế

New Balance

 

         Trong nước: Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro; Viện Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí - PV Drilling; Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí - PVEP; Tổng công ty khí Việt nam; Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - DMC; Công ty Liên doanh Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC; Tổng công ty Xây dựng Sông Đà; Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Xuất Nhập khẩu xây dựng Việt Nam; Công ty Địa chất mỏ - Vinacomin, Công ty cổ phần vật tư Mỏ - Địa chất; Liên đoàn Intergeo; Trường Cao đẳng Nghề dầu khí; Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên…

 

          Quốc tế: Đại học Mỏ quốc gia Xanh Pêtécbua; Đại học Thăm dò địa chất quốc gia, liên bang Nga; Đại học dầu khí quốc gia, liên bang Nga; Đại học dầu khí Bucarét; Đại học dầu khí Bacu; Đại học dầu khí Bắc kinh; Khoa Dầu khí, Đại học Hoàng gia Thái Lan;  Đại học mỏ Quốc gia Saint Etienne, Pháp; Khoa Dầu khí, Trường Đại học Tulsa, Hoa Kỳ….