Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2018-2019

Theo thông báo số 386/TB-MĐC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Nhà trường, Bộ môn Khoan - Khai thác xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn, có điểm TB học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ 2.5 trở lên, dựa trên đề xuất tên đề tài (ở bảng) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên theo mẫu 2 và mẫu 3 (file đính kèm hoặc trên website của Phòng KHCN & HTQT) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Khoan - Khai thác, chậm nhất ngày 15/9/2018.

Trân trọng!

STT

Người

hướng dẫn

Học hàm

/Học vị

Số điện thoại liên hệ/Email

Tên đề tài

Nguyễn Tiến Hùng

Tiến sĩ

0916190686

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống lái chỉnh xiên (RSS) khi thi công các giếng khoan định hướng tại cụm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi

Lê Quang Duyến

Tiến sĩ

0982380188

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ-ron  nhân tạo (ANN) nâng cao hiệu quả khai thác dầu tầng Granite Mỏ Bạch Hổ

1. Nguyễn Văn Thành

2. Đinh Đức Huy (VPI)

Thạc sĩ

0975295213

Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối ống khai thác dầu mỏ Thỏ Trắng

Doãn Thị Trâm

Thạc sĩ

0904698066

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý nhũ tương dầu – nước cho sản phẩm khai thác mỏ Sông Đốc

Trương Văn Từ

Thạc sĩ

0915039980

Nâng cao chất lượng hệ dung dịch ức chế truyền thống FCL – AKK để thi công qua các tầng đất đá chứa sét

6

Nguyễn Trần Tuân

GVC.TS

0989556779

Nghiên cứu đề xuất hệ dung dịch khoan hợp lý cho giếng khoan 52/97-VD-3X trong giai đoạn phát triển mỏ tại lô 52/97 thềm lục địa phía Nam Việt Nam

7

Vũ Thiết Thạch

Thạc sĩ

0915704989

Nghiên cứu tối ưu hóa giếng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift tại mỏ Bạch Hổ

8

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

0983655056

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan bằng ống chống khi thi công công đoạn ống dẫn hướng tại bể trầm tích Sông Hồng

Attachments:
Download this file (Mau 2.doc)Mau 2.doc64 Kb
Download this file (Mau 3.doc)Mau 3.doc70 Kb

Thông báo NCKH SV năm 2016-2017 (lần thứ 30)

Theo thông báo số 281/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Nhà trường, Bộ môn Khoan - Khai thác xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn, có điểm TB học kỳ 2 năm học 2015-2016 từ 2.5 trở lên, dựa trên đề xuất tên đề tài (ở dưới) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên lần thứ 30 theo mẫu 2 (trên website của Phòng KHCN & HTQT) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Khoan - Khai thác, chậm nhất ngày 09/9/2016.

Trân trọng!

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2016-2017
BỘ MÔN KHOAN - KHAI THÁC
STT TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN SĐT GHI CHÚ
1 Nghiên cứu khả năng thành tạo hydrate trong quá trình khoan các giếng khoan nước sâu TS. Lê Quang Duyến 0982380188  
2 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công các lỗ khoan ngang tháo nước trong hầm lò mỏ Thống Nhất TS. Nguyễn Trần Tuân 0989556779  
3 nghiên cứu khả năng thi công các lỗ khoan thăm dò thẳng đứng trong hầm lò mỏ than Nam Mẫu  
4 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý dầu - nước bằng bình tách tĩnh điện ThS. Doãn Thị Trâm 0904698066  
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của tính dính ướt đến hệ số thu hồi dầu đối tượng cát kết mỏ Tê Giác Trắng ThS. Nguyễn Văn Thành 0975295213  
6 Nghiên cứu lựa chọn mũi khoan thích hợp để nâng cao hiệu quả khoan trong tầng móng mỏ Bạch Hổ PGS.TS. Hoàng Dung 0912914799  
7 Nghiên cứu một số giải pháp để nâng cao chất lượng trám xi măng các giếng khoan mỏ Mộc Tinh GVC. Lê Văn Thăng 0983552578  
8 Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan rửa ngược để thi công các lỗ khoan cọc nhồi GVC. ThS. Hồ Quốc Hoa 0905661958  
9 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao tỷ lệ mẫu khoan than vùng mỏ Mạo Khê  
10 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất của dung dịch khi khoan qua tầng sét trương nở mỏ Bạch Hổ PGS.TS. Trần Đình Kiên 0903226132  
11 Nghiên cứu đặc tính tương tác đá chứa - chất lưu của đối tượng móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng GVC.TS. Nguyễn Thế Vinh 0983655056  
12 Khảo sát giếng để xác định chế độ làm việc cho giếng 9009 khai thác bằng gaslift liên tục tại mỏ Bạch Hổ ThS. Vũ Thiết Thạch 0915704989  

Lịch báo cáo NCKHSV cấp Cơ sở

Thông báo thời gian báo cáo NCKHSV cấp cơ sở và mẫu báo cáo tổng kết và bài báo:

- Thời gian báo cáo: 8h sáng ngày 17/04/2014

- Địa điểm: Văn phòng bộ môn Khoan - Khai thác

Mẫu báo cáo tổng kết đề tài đính kèm bên dưới.

 

Thông báo NCKH SV 2014-2015

BCN Bộ môn thông báo đến sinh viên ngành Khoan - Khai thác và Khoan thăm dò - Khảo sát kế hoạch triển khai NCKH SV như trong tài liệu đính kèm. Sinh viên tham khảo và liên hệ với thầy Tống Trần Anh (sđt 0979.478.598) hoặc thầy Nguyễn Văn Thành (sđt 0975.295.213) để được hướng dẫn chi tiết./.

Thông báo triển khai NCKHSV năm học 2013 - 2014

     Thực hiện nội dung Công văn số 1297/TB.MDC-KHCN, ngày 01/11/2013 của Nhà trường về việc: Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013-2014. Dựa trên tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, xuất sắc năm học 2012-2013, BCN Khoa Dầu khí đã phân chia số lượng đề tài được Nhà trường cấp kinh phí cho từng Bộ môn, trong đó, Bộ môn Khoan - Khai thác được giao 08 đề tài (5 đề tài về chuyên ngành khoan - khai thác và 3 đề tài về chuyên ngành khoan thăm dò).

Xem tiếp...