Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2018-2019

Theo thông báo số 386/TB-MĐC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Nhà trường, Bộ môn Khoan - Khai thác xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn, có điểm TB học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ 2.5 trở lên, dựa trên đề xuất tên đề tài (ở bảng) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên theo mẫu 2 và mẫu 3 (file đính kèm hoặc trên website của Phòng KHCN & HTQT) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Khoan - Khai thác, chậm nhất ngày 15/9/2018.

Trân trọng!

STT

Người

hướng dẫn

Học hàm

/Học vị

Số điện thoại liên hệ/Email

Tên đề tài

Nguyễn Tiến Hùng

Tiến sĩ

0916190686

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống lái chỉnh xiên (RSS) khi thi công các giếng khoan định hướng tại cụm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi

Lê Quang Duyến

Tiến sĩ

0982380188

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ-ron  nhân tạo (ANN) nâng cao hiệu quả khai thác dầu tầng Granite Mỏ Bạch Hổ

1. Nguyễn Văn Thành

2. Đinh Đức Huy (VPI)

Thạc sĩ

0975295213

Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối ống khai thác dầu mỏ Thỏ Trắng

Doãn Thị Trâm

Thạc sĩ

0904698066

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý nhũ tương dầu – nước cho sản phẩm khai thác mỏ Sông Đốc

Trương Văn Từ

Thạc sĩ

0915039980

Nâng cao chất lượng hệ dung dịch ức chế truyền thống FCL – AKK để thi công qua các tầng đất đá chứa sét

6

Nguyễn Trần Tuân

GVC.TS

0989556779

Nghiên cứu đề xuất hệ dung dịch khoan hợp lý cho giếng khoan 52/97-VD-3X trong giai đoạn phát triển mỏ tại lô 52/97 thềm lục địa phía Nam Việt Nam

7

Vũ Thiết Thạch

Thạc sĩ

0915704989

Nghiên cứu tối ưu hóa giếng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift tại mỏ Bạch Hổ

8

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

0983655056

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan bằng ống chống khi thi công công đoạn ống dẫn hướng tại bể trầm tích Sông Hồng

Adidas
Attachments:
Download this file (Mau 2.doc)Mau 2.doc64 Kb
Download this file (Mau 3.doc)Mau 3.doc70 Kb

Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp sinh viên K58 Bộ môn Khoan - Khai thác

Bộ môn Khoan - Khai thác thông báo đến các lớp sinh viên chuyên ngành Khoan - Khai thác và Khoan thăm dò - Khảo sát K58 kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp như sau:

Lớp sinh viên

Thời gian nộp ĐATN

Thời gian bảo vệ ĐATN
KKT 58VT 30/05/2018 08/06/2018
KTD 58 06/06/2018 15/06/2018
KKT 58A 11/06/2018 28/06/2018
KKT 58B 11/06/2018 29/06/2018

Đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đã thông báo.

Boots

Kế hoạch Bảo vệ tốt nghiệp khóa 57 Bộ môn Khoan - Khai thác

Bộ môn Khoan - Khai thác thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp khóa 57 như sau:

Lớp Ngày nộp Đồ án Dự kiến ngày bảo vệ
Khoan thăm dò K57 29/05/2017 09/06/2017
Khoan - Khai thác K57 VT 06/06/2017 16/06/2017
Khoan - Khai thác K57A+B HN 16/06/2017 28&29/06/2017

Ghi chú: Các em nộp 01 quyển đồ án, có chứ ký của tác giả và thầy hướng dẫn, in bìa xanh bình thường (không cần bìa nhũ) về văn phòng Bộ môn đúng hạn.

Đề nghị các em sinh viên và thầy cô hướng dẫn nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên!

Adidas

Thông báo NCKH SV năm 2016-2017 (lần thứ 30)

Theo thông báo số 281/TB-MĐC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Nhà trường, Bộ môn Khoan - Khai thác xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn, có điểm TB học kỳ 2 năm học 2015-2016 từ 2.5 trở lên, dựa trên đề xuất tên đề tài (ở dưới) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên lần thứ 30 theo mẫu 2 (trên website của Phòng KHCN & HTQT) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Khoan - Khai thác, chậm nhất ngày 09/9/2016.

Trân trọng!

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2016-2017
BỘ MÔN KHOAN - KHAI THÁC
STT TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN SĐT GHI CHÚ
1 Nghiên cứu khả năng thành tạo hydrate trong quá trình khoan các giếng khoan nước sâu TS. Lê Quang Duyến 0982380188  
2 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thi công các lỗ khoan ngang tháo nước trong hầm lò mỏ Thống Nhất TS. Nguyễn Trần Tuân 0989556779  
3 nghiên cứu khả năng thi công các lỗ khoan thăm dò thẳng đứng trong hầm lò mỏ than Nam Mẫu  
4 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý dầu - nước bằng bình tách tĩnh điện ThS. Doãn Thị Trâm 0904698066  
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của tính dính ướt đến hệ số thu hồi dầu đối tượng cát kết mỏ Tê Giác Trắng ThS. Nguyễn Văn Thành 0975295213  
6 Nghiên cứu lựa chọn mũi khoan thích hợp để nâng cao hiệu quả khoan trong tầng móng mỏ Bạch Hổ PGS.TS. Hoàng Dung 0912914799  
7 Nghiên cứu một số giải pháp để nâng cao chất lượng trám xi măng các giếng khoan mỏ Mộc Tinh GVC. Lê Văn Thăng 0983552578  
8 Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan rửa ngược để thi công các lỗ khoan cọc nhồi GVC. ThS. Hồ Quốc Hoa 0905661958  
9 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao tỷ lệ mẫu khoan than vùng mỏ Mạo Khê  
10 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất của dung dịch khi khoan qua tầng sét trương nở mỏ Bạch Hổ PGS.TS. Trần Đình Kiên 0903226132  
11 Nghiên cứu đặc tính tương tác đá chứa - chất lưu của đối tượng móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng GVC.TS. Nguyễn Thế Vinh 0983655056  
12 Khảo sát giếng để xác định chế độ làm việc cho giếng 9009 khai thác bằng gaslift liên tục tại mỏ Bạch Hổ ThS. Vũ Thiết Thạch 0915704989  
Nike Air Max Plus

Thư cảm ơn

 Kính gửi anh chị em cựu sinh viên Khoan - Khai thác,

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 vừa qua đã có đông đảo cựu sinh viên, các thầy cô của Bộ môn cùng đại diện của các cơ quan trong và ngoài trường liên quan đến ngành Khoan - Khai thác đã tụ hội về dưới mái trường Mỏ - Địa chất thân yêu.

Về đây, với ngày kỷ niệm Bộ môn tròn 50 năm, các cựu sinh viên đã được gặp lại thầy cô, bạn bè để có những niềm vui gặp gỡ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thuở nào.

Zip Boots Designer Shoes

Xem tiếp...