Kế hoạch Bảo vệ tốt nghiệp khóa 57 Bộ môn Khoan - Khai thác

Bộ môn Khoan - Khai thác thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp khóa 57 như sau:

Lớp Ngày nộp Đồ án Dự kiến ngày bảo vệ
Khoan thăm dò K57 29/05/2017 09/06/2017
Khoan - Khai thác K57 VT 06/06/2017 16/06/2017
Khoan - Khai thác K57A+B HN 16/06/2017 28&29/06/2017

Ghi chú: Các em nộp 01 quyển đồ án, có chứ ký của tác giả và thầy hướng dẫn, in bìa xanh bình thường (không cần bìa nhũ) về văn phòng Bộ môn đúng hạn.

Đề nghị các em sinh viên và thầy cô hướng dẫn nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên!

Adidas