Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2018-2019

Theo thông báo số 386/TB-MĐC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Nhà trường, Bộ môn Khoan - Khai thác xin thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của Bộ môn, có điểm TB học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ 2.5 trở lên, dựa trên đề xuất tên đề tài (ở bảng) chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn để đăng ký tham gia NCKH sinh viên theo mẫu 2 và mẫu 3 (file đính kèm hoặc trên website của Phòng KHCN & HTQT) và viết đề xuất theo nhóm (mỗi nhóm có từ 3-5 sinh viên), nộp về Văn phòng Bộ môn Khoan - Khai thác, chậm nhất ngày 15/9/2018.

Trân trọng!

STT

Người

hướng dẫn

Học hàm

/Học vị

Số điện thoại liên hệ/Email

Tên đề tài

Nguyễn Tiến Hùng

Tiến sĩ

0916190686

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống lái chỉnh xiên (RSS) khi thi công các giếng khoan định hướng tại cụm mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi

Lê Quang Duyến

Tiến sĩ

0982380188

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mạng nơ-ron  nhân tạo (ANN) nâng cao hiệu quả khai thác dầu tầng Granite Mỏ Bạch Hổ

1. Nguyễn Văn Thành

2. Đinh Đức Huy (VPI)

Thạc sĩ

0975295213

Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối ống khai thác dầu mỏ Thỏ Trắng

Doãn Thị Trâm

Thạc sĩ

0904698066

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý nhũ tương dầu – nước cho sản phẩm khai thác mỏ Sông Đốc

Trương Văn Từ

Thạc sĩ

0915039980

Nâng cao chất lượng hệ dung dịch ức chế truyền thống FCL – AKK để thi công qua các tầng đất đá chứa sét

6

Nguyễn Trần Tuân

GVC.TS

0989556779

Nghiên cứu đề xuất hệ dung dịch khoan hợp lý cho giếng khoan 52/97-VD-3X trong giai đoạn phát triển mỏ tại lô 52/97 thềm lục địa phía Nam Việt Nam

7

Vũ Thiết Thạch

Thạc sĩ

0915704989

Nghiên cứu tối ưu hóa giếng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift tại mỏ Bạch Hổ

8

Nguyễn Thế Vinh

PGS.TS

0983655056

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan bằng ống chống khi thi công công đoạn ống dẫn hướng tại bể trầm tích Sông Hồng

Adidas
Attachments:
Download this file (Mau 2.doc)Mau 2.doc64 Kb
Download this file (Mau 3.doc)Mau 3.doc70 Kb