Thông báo tuyển dụng

Tập đoàn Hoa Sen là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh Tôn – Thép – Ống thép – Ống Nhựa với hơn 200 chi nhánh trải dài trên cả nước. Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đang có kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí việc làm sau:

Kỹ sư Khai thác mỏ                 (SL: 30 người)

Kỹ sư Công trình mỏ               (SL: 30 người)

Kỹ sư Hóa                             (SL: 20 người)

Kỹ sư Môi trường                   (SL: 20 người)

Thông tin chi tiết có file kèm theo:

 

Air Precision 2017