Bộ môn Thiết bị Dầu khí & Công trình

    Địa chỉ:             Phòng 803, nhà C 12 tầng

    Điện thoại:       04. 37520962

    Email:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Lãnh đạo đơn vị:


Trưởng Bộ môn
GVC. TS. Nguyễn Văn Giáp


Phó Trưởng Bộ môn
TS. Lê Đức Vinh

 


    Các cán bộ đã và đang công tác tại Bộ môn:
       (Số cán bộ đương nhiệm là 11, trong đó có 1 GVC, 5 Tiến sĩ,  4Thạc sĩ, 1 Kỹ sư)

GVC. Trần Văn Bản

 

 

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

Nguyên:
- Trưởng Bộ môn,
- Phó trưởng Khoa,
- Bí thư Đảng ủy Khoa,
- Trưởng phòng TCCB,
- Ủy viên thường trực
   Đảng ủy Trường

 

 

Đào tạo:
Tốt nghiệp Đại học tại CHLB Nga

Chuyên môn:
- Thiết bị và công nghệ Khoan- Khai thác Dầu khí;
- Thiết bị và công nghệ thu gom và xử lí sản phẩm khai thác;
- Kĩ thuật khai thác máy và thiết bị Dầu khí;
- Công trình đường ống và bể chứa dầu khí;
- Giàn khoan và xây lắp thiết bị dầu khí;
- Kĩ thuật ma sát và bôi trơn.


 
GVC. Tiến sĩ
Nguyễn VănGiáp

 
 
Các chức vụ đã và đang đảm nhiệm:
- Trưởng bộ môn,
- Nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Khoa,

- Nguyên Phó Trưởng Khoa,
- Nguyên bí thư Đảng Ủy Khoa
 
 

Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;
- NCS Tiến sĩ tại
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
- Thiết bị và công nghệ Khoan - Khai thác Dầu khí;
- Thiết bị Khoan thăm dò;
- Kĩ thuật khai thác máy và thiết bị Dầu khí.

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TS. Lê Đức Vinh

 
 
Các chức vụ đang đảm nhiệm:
- Phó Trưởng bộ môn,
- Bí thư chi bộ Khoan - Khai thác
 
 

Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;
- NCS Tiến sĩ tại
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
- Thiết bị và công nghệ Khoan- Khai thác Dầu khí;

- Kĩ thuật ma sát và bôi trơn;
- Tiếng Anh chuyên ngành.
 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tiến sĩ
Triệu Hùng Trường

 

 
 
 
 
 
 Chức vụ đang đảm nhiệm:
- Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
 
 
Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;
- NCS Tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp.
 
Chuyên môn:
- Thiết bị và công nghệ Khoan- Khai thác Dầu khí;
- Thiết bị thu gom và xử lí sản phẩm khai thác;
- Công trình đường ống và bể chứa dầu khí;
- Giàn khoan và công trình biển;
- Kĩ thuật ma sát và bôi trơn.

 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Tiến sĩ 
Hoàng Anh Dũng

 
 
 
 
 Chức vụ đang đảm nhiệm
- Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.
- Chủ tịch Công đoàn Khoa Dầu khí.
- Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận Khoa Dầu khí
  

Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;
- NCS Tiến sĩ tại
Trung Quốc.

Chuyên môn:
- Thiết bị và công nghệ Khoan- Khai thác Dầu khí;
- Thiết bị xử lí sản phẩm khai thác;
- Giàn khoan và xây lắp thiết bị dầu khí. 

 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TS.Nguyễn Văn Thịnh

 
 
Chức vụ đang đảm nhiệm
- Trưởng Phòng xử lý số liệu dầu khí.
 


 
 
Đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;
- NCS Tiến sĩ tại
Cộng hòa Pháp.

Chuyên môn:
- Thiết bị và công nghệ Khoan- Khai thác Dầu khí;

- Thiết bị xử lí sản phẩm khai thác;
- Công trình đường ống và bể chứa dầu khí;

- Tin học ứng dụng.

 

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ThS. Trần Thiện Căn

 
 

 

 

 

Đào tạo:
Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
Cán bộ phục vụ giảng dạy
.

 

 

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ
Vũ Cúc Phương

 
 
Chức vụ đã đảm nhiệm:
- Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn. 
 

 

Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội;
-
Tốt nghiệp Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Chuyên môn:
- Chuyên viên văn phòng;
 

 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kĩ sư
Nguyễn Phùng Hưng

 
  
Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học tại CHLB Nga;
- Đang làm NCS tại CHLB Nga.
 
Chuyên môn:
- Thiết bị Khoan- Khai thác Dầu khí;
- Công trình đường ống và bể chứa dầu khí;
- Giàn khoan và công trình biển.
 
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Đào Thị Uyên

 
 
 
 

Đào tạo:
Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

 
Chuyên môn:
- Thiết bị khoan - khai thác dầu khí;
- Thiết bị xử lí sản phẩm khai thác;
- Công trình đường ống và bể chứa dầu khí.
 
 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thạc sĩ
Nguyễn Thị Hải Yến
 
 
 

 
 Đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội;

- Đang làm NCS Tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp.

 Chuyên môn:
- Thiết bị Khoan thăm dò - khảo sát;
- Tiếng Anh chuyên ngành. 
 
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thạc sĩ
Nguyễn Thanh Tuấn
 
 
Chức vụ đang đảm nhiệm:
- Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường.
- Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Dầu khí.

 
  

Đào tạo:
Tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

 
Chuyên môn:
- Thiết bị Khoan - Khai thác dầu khí;
- Công trình đường ống và bể chứa dầu khí;
- Tin học ứng dụng;

- An toàn lao động trong công nghiệp dầu khí.
 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile:   +84 (0) 91.229.1414

 


    Chuyên ngành đào tạo:

- Đào tạo đại học: Kỹ thuật Dầu khí

    Nghiên cứu Khoa học:

       - Thành tích: 09 đề tài cấp bộ (chủ trì 06 đề tài); 08 đề tài cấp trường; nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

       - Hướng nghiên cứu chính:

        + Nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị Khoan - Khai thác và công trình dầu khí trong môi trường biển;

+ Nghiên cứu sự làm việc của cột cần khoan và bộ dụng cụ đáy trong khoan cao tốc, khoan định huớng, khoan ngang, khoan với nhiệt độ cao và áp suất cao, khoan các giếng có đường kính nhỏ...

    Khen thưởng:

      Tập thể: Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ 2004 đến nay; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2006 - 2007.

  Cá nhân: 02 Huân chương Lao động hạng ba; 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Huy chương “Vì Sự nghiệp Giáo dục”, 02 Huy chương “Vì Sự nghiệp Dầu khí”, 01 Huy chương “Vì sự nghiệp Công đoàn”, 08 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ, 05 bằng khen của TW Đoàn TNCSHCM và nhiều giấy khen các cấp.

 

 

Nike React Element