Phân công hướng dẫn ĐATN ngành TBDK khóa54

Bộ môn Thiết bị Dầu khí và công trình đã họp phân công hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp cho các lớp sinh viên ngành TBDK khóa 54 tại Hà Nội và Vũng Tàu. Các lớp sinh viên xem file danh sách phân công hướng dẫn đính kèm và sớm liên hệ với cán bộ hướng dẫn để chuẩn bị nội dung thực tập và viết đồ đồ án. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, Bộ môn sẽ thông báo trực tiếp cho các lớp và cập nhật trên website của khoa Dầu khí. 

Apparel

Thông Báo Sinh Hoạt Học Thuật

 

Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ Khoa Dầu khí kính gửi thông báo đến Thầy (Cô) và các Em sinh viên quan tâm tới tham dự buổi “Sinh hoạt học thuật” tháng 02/2013 với chuyên đề sau: Seismic characterization of a bottom simulating reflector (BSR) and plumbing system: An application for temperature anomalies in the Cameroom Margin, west Africa. Accessories

Xem tiếp...

Sinh hoạt học thuật

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Khoa Dầu Khí, Ban Chấp Hành Chi Đoàn Cán Bộ Khoa Dầu Khí kính gửi thông báo đến Thầy (Cô) và các em sinh viên quan tâm tham dự buổi sinh hoạt học thuật tháng 08/2012 với chuyên đề như sau:Nike

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "PETROLEUM TECHNOLOGY AND HUMAN RESOURCES" VÀ LỄ KỶ NIỆM

        Đánh dấu chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển (1977 - 2012) của Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế “Petroleum Technology and Human Resources” và Lễ kỉ niệm 35 năm thành lập Khoa Dầu khí từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012.
Air Jordan X 10 Shoes

Xem tiếp...

Hội thảo Khoa học

13h00 ngày 23/11/2011 tại Thư viện Dầu khí (Tầng 9 Nhà C-12 Tầng), Khoa Dầu khí tổ chức Hội thảo Khoa học "Shale reservoir technology and challenges" do TS Nguyễn Hoài Việt - Senior reservoir engineer, ConocoPhillips, Houston, Texas, US trình bày.

Nike Blog

Xem tiếp...