Sinh hoạt học thuật

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Khoa Dầu Khí, Ban Chấp Hành Chi Đoàn Cán Bộ Khoa Dầu Khí kính gửi thông báo đến Thầy (Cô) và các em sinh viên quan tâm tham dự buổi sinh hoạt học thuật tháng 08/2012 với chuyên đề như sau:

 

Tiêu đề: Nghiên cứu mô phỏng lưu trường dòng chảy đáy giếng của chòong khoan PDC có vòi phun định hướng; Người trình bày TS. Hoàng Anh Dũng, Bộ môn: Thiết bị Dầu Khí và Công Trình. Thời gian: 14h00’ thứ 3 (ngày 21 tháng 8 năm 2012, Địa điểm: Phòng Workstation, tầng 8, nhà C12 Rất mong nhận được sự tham gia của Quý Thầy (Cô) và các em sinh viên. Xin trân trọng cảm ơn./.