Thông Báo Sinh Hoạt Học Thuật

 

Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ Khoa Dầu khí kính gửi thông báo đến Thầy (Cô) và các Em sinh viên quan tâm tới tham dự buổi “Sinh hoạt học thuật” tháng 02/2013 với chuyên đề sau: Seismic characterization of a bottom simulating reflector (BSR) and plumbing system: An application for temperature anomalies in the Cameroom Margin, west Africa.

 

Người trình bày: TS. Lê Ngọc Ánh, Bộ môn: Địa Chất Dầu Khí. Thời gian: 14h00 Thứ 4 ngày 27/02/2013. Địa điểm: Thư viện Khoa Dầu Khí, Tầng 9, C12. Rất mong nhận được sự tham gia của Quý Thầy Cô và các em sinh viên.