Dự kiến số lượng sinh viên các chuyên ngành K55

 

Xem tiếp...

Đăng ký Ngành học K55

 

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học Chương trình tiên tiến, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu

Tiếp theo Thông báo số 830/MĐC-ĐH&SĐH ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc đào tạo chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc – Hóa dầu, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh cho chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc – Hóa dầu năm 2010:

Xem tiếp...

Đăng ký môn học Giáo dục thể chất K54

 

Xem tiếp...

Dự thảo Chuẩn đầu ra ngành Thiết bị dầu khí & công trình

 

Xem tiếp...