Dự thảo Chuẩn đầu ra ngành Thiết bị dầu khí & công trình (2)

 

Xem tiếp...

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra

Ngày 1/6/2010, tại Phòng họp 309 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Dầu Khí đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra bậc đại học các chuyên ngành đào tạo.

Xem tiếp...

Lễ Tổng kết năm học 2008/09

8h30 ngày 28/9/2009 tại Hội trường 300 ĐH Mỏ - Địa chất, Khoa Dầu khí đã tiến hành tổng kết năm học 2008/09.

Xem tiếp...

Lễ Sơ kết Học kỳ 1 năm học 2009/10

8h30 ngày 30/03/2010 tại Hội trường 300 ĐH Mỏ - Địa chất, Khoa Dầu khí đã tiến hành sơ kết học kỳ 1 năm học 2009/10.

Xem tiếp...

Thí sinh dầu khí trúng tuyển theo NV1 - 2009

 

Xem tiếp...