Về Lễ phát động thi đua phong trào thanh niên của PVEP

Chiều ngày 03 tháng 04 năm 2008, Đoàn thanh niên Tổng công ty thăm dò và khai thác Dầu  khí (PVEP) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động thi đua phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp và giao nhận công trình thanh niên PVEP.

Xem tiếp...

Phổ biến chủ trương Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2008

Công văn số 172/MĐC của Trường Đại học Mỏ- Địa chất ngày 14 tháng 03 năm 2008 cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính năm 2008. Vì vậy, Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị:

Xem tiếp...

BỐ TRÍ SINH VIÊN THỰC TẬP

Công ty Địa chất Mỏ bố trí sinh viên khoa dầu khí ngành khoan thăm dò thực tập sản xuất và tốt nghiệp tại các đơn vị sản xuất từ ngày 18/02/2008 đến ngày 31/03/2008.

Xem tiếp...

PVEP thăm và làm việc với sinh viên Khoa Dầu khí

Kính gửi: Các lớp sinh viên trong khoa Dầu khí

Ngày 28/03/2008, Lãnh đạo của Tổng công ty Thăm dò – Khai thác Dầu khí (PVEP), một trong những đơn vị thành viên chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, sẽ thăm và làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trong chương trình làm việc, Lãnh đạo Tổng công ty sẽ gặp gỡ và trao đổi với sinh viên Khoa Dầu khí về một số nội dung chính sau đây:

Xem tiếp...

Mẫu bài báo hội nghị KHSV khoa Dầu khí

Theo yêu cầu của ban Chủ nhiệm khoa, tất cả các bài báo trong hội nghị khoa học sinh viên Khoa dầu khí năm 2008 đều phải được trình bày theo quy định. Vậy đề nghị tất cả các nhóm sinh viên trong toàn khoa làm NCKH sinh viên năm 2008 tham khảo theo mẫu sau: http://www.humg.edu.vn/daukhi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32&Itemid=356

Ban chủ nhiệm khoa