Giới thiệu về Bộ môn

BỘ MÔN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VÀ CÔNG TRÌNH

Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình đã được thành lập theo quyết định số 115/MĐC-TCCB ngày 12/2/2004, từ một nhóm chuyên môn của bộ môn Khoan - Khai thác, thuộc Khoa Dầu khí trước đây.

Để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn đã thành lập các nhóm chuyên môn: Thiết bị Khoan Dầu khí; Thiết bị Khai thác và Xử lý Sản phẩm Khai thác; Công trình cất chứa và vận chuyển dầu khí; Khai thác Kỹ thuật Thiết bị Dầu khí.

Kỹ sư Thiết bị Dầu khí có thể đảm nhận được các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, khai thác kỹ thuật, quản lý các thiết bị dùng trong Khoan - Khai thác dầu khí, các thiết bị xử lý sản phẩm khai thác và các công trình vận chuyển, cất chứa dầu khí.

Kỹ sư thiết bị dầu khí có khả năng sử dụng, ứng dụng các thành tựu công nghệ tin học, tự động hoá và công nghệ vật liệu vào nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí nói chung và ngành thiết bị dầu khí nói riêng.

            Trong những năm qua, Bộ môn đã đào tạo 800 kỹ sư từ khoá 38 đến khoá 54 và 15 thạc sĩ. Hiện nay, Bộ môn đang đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành “Máy và Thiết bị Khai thác Dầu khí” (mã số 62.52.12.05), đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành “Kỹ thuật Máy và Thiết bị Mỏ , Dầu khí” (mã số 60.52.12), đào tạo Đại học và Cao đẳng ngành “Thiết bị Dầu khí”.

          Các cán bộ của Bộ môn đã và đang thực hiện 08 đề tài cấp Bộ, trong đó chủ trì 04 đề tài; 06 đề tài cấp Trường và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

          Hướng nghiên cứu của Bộ môn: Nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị Khoan - Khai thác trong môi trường biển; Nghiên cứu sự làm việc của cột cần khoan và bộ dụng cụ trong khoan kim cương cao tốc, khoan nghiêng định huớng và khoan ngang.

Địa chỉ: Phòng 803, tầng 8, nhà C12 tầng

Điện thoại: 043. 7520962

New Balance Running Shoes