Thông báo sinh hoạt học thuật

 

Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ Khoa Dầu khí kính gửi thông báo đến các Thầy (Cô) và các Em sinh viên quan tâm tới tham dự buổi “Sinh hoạt học thuật” tháng 03/2013 với chuyên đề sau. Geothermal Gradient of Offshore Cameroon Based on 3D Seismic Analysis of a Bottom Simulating Reflection.

 

Người trình bày: TS.Lê Ngọc Ánh, Bộ môn: Địa Chất Dầu. Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 22 tháng 3 năm 2013. Địa điểm: Thư viện Khoa Dầu Khí, Tầng 9 nhà C12 tầng. Rất mong nhận được sự tham gia của các Thầy cô và các em sinh viên quan tâm đến dự.