HỘI THẢO GIỚI THIỆU VỀ RARE - TECHNOLOGY

Hội thảo giới thiệu về Rare - Technology do Việt kiều Mỹ Phan Ngọc Hiếu, nguyên là cán bộ của của Exxon Mobil trình bày tại Trung tâm Thư viện Khoa Dầu khí, tầng 9 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ Địa chất. Đến dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa Cơ Điện, lãnh đạo Khoa Dầu khí, lãnh đạo các Bộ môn trong Khoa Dầu khí cùng các cán bộ trong Khoa. Tại Hội thảo, ngoài giới thiệu ngắn gọn về Rare - Technology hai bên còn bàn về cơ hội hợp tác về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Đây là cơ hội hợp tác quý báu cho cả Khoa Cơ Điện và Khoa Dầu khí trong công tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học.