Danh sách ĐKMH và Danh sách vào điểm

 

 

 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo đại học thông báo cho các sinh viên đã đóng học phí đúng thời hạn mà không có tên trong danh sách vào điểm cần xin bổ sung vào Danh sách cho điểm và gửi Phòng Đào tạo đại học (phòng 202 nhà C 12 tầng) trước ngày  8/11/2013. Sau thời hạn nói trên, Phong Đào tạo đại học không giải quyết. 

Bộ môn xin thông báo để sinh viên ngành Thiết bị Dầu khí được biết để chỉnh sửa đúng thời hạn. Các lớp sv xem Thông báo đính kèm và download danh sách vào điểm và Danh sách đăng ký môn học tại trang Web của Trường theo link cho bên dưới: 

http://daotao.humg.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=14 

 

 

 

Attachments:
Download this file (2013-10-31 11-43.pdf)2013-10-31 11-43.pdf1204 Kb