Thông báo triển khai NCKHSV năm học 2013 - 2014

     Thực hiện nội dung Công văn số 1297/TB.MDC-KHCN, ngày 01/11/2013 của Nhà trường về việc: Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013-2014, dựa trên tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, xuất sắc năm học 2012-2013, BCN Khoa Dầu khí đã phân chia số lượng đề tài được Nhà trường cấp kinh phí cho từng Bộ môn. Trong đó, Bộ môn Thiết bị Dầu khí được giao 04 đề tài.

     Bộ môn  thông báo toàn thể các lớp sinh viên ngành Thiết bị dầu khí thuộc 3 năm cuối  có kết quả học tập năm học 2012-2013 đạt khá, giỏi, xuất sắc đăng ký tham gia đề tài tại Bộ môn theo mẫu đính kèm . Dựa trên các đề tài sinh viên đăng ký, Bộ môn sẽ chọn ra 04 đề tài được thực hiện với kinh phí của Nhà trường và xem xét cấp kinh phí cho một số đề tài khác có tính khả thi cao.

     Sinh viên liên hệ với Bộ môn để biết thêm chi tiết và nộp bản đăng ký về văn phòng Bộ môn trước ngày 12/11/2013./

 

Attachments:
Download this file (Cong van NCKHSV.pdf)Cong van NCKHSV.pdf675 Kb