Thông báo lịch nghiệm thu Thực tập sản xuất

Bộ môn Thiết bị dầu khí & Công trình thông báo:

Bộ môn tổ chức nghiệm thu thực tập cho lớp Thiết bị dầu khí K55 vào lúc 8h30, ngày 14 tháng 4 năm 2015 (thứ 3) tại văn phòng Bộ môn. Đề nghị sinh viên trong lớp khẩn trương và nghiêm túc hoàn thành báo cáo thực tập sản xuất để được nghiệm thu đúng thời gian quy định.