Bộ môn Thiết bị dầu khí và Công trình 2019

BỘ MÔN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VÀ CÔNG TRÌNH

 1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình được thành lập theo quyết định số 115/MĐC-TCCB ngày 12/02/2004, trên cơ sở nhóm chuyên môn Cơ khí Thiết bị của Bộ môn Khoan - Khai thác, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

Khi mới thành lập, bộ môn có 06 cán bộ, trong đó có 02 GVC, 03 GV và 01 cán bộ PVGD, 03 thạc sĩ và 03 kỹ sư.

Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn là đào tạo bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Thiết bị Dầu khí.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết bị Dầu khí có thể đảm nhận được các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, khai thác kỹ thuật, quản lý các thiết bị dùng trong khoan - khai thác dầu khí, các thiết bị xử lý sản phẩm khai thác và các công trình vận chuyển, cất chứa dầu khí…; có khả năng sử dụng, ứng dụng các thành tựu công nghệ tin học, tự động hoá và công nghệ vật liệu vào nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí nói chung và ngành thiết bị dầu khí nói riêng.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của bộ môn gồm 11 người, trong đó có 01 GVCC, 04 GVC, 04 GV và 02 cán bộ PVGD. Số cán bộ có trình độ tiến sĩ là 06 (trong đó có 01 PGS.TS), thạc sĩ là 04, 01 giảng viên đang làm NCS tại Canada.

Bộ môn thiết bị dầu khí và công trình

Công tác quản lý ở Trường do các cán bộ của Bộ môn đang đảm nhận:

- 01 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

- 01 Chủ tịch Công đoàn Trường,

- 01Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ,

- 01 Trưởng phụ trách cơ sở đào tạo Vũng Tàu,

- 01 Ủy viên thường vụ Đảng ủy trường.

- 01 Ủy viên thường vụ Công đoàn trường.

- 01 Ủy viên thường vụ Đoàn TNCS HCM trường.

 

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

 

Để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn đã thành lập các nhóm chuyên môn: Thiết bị Khoan; Thiết bị Khai thác, Thiết bị Xử lý sản phẩm khai thác; Công trình cất chứa và vận chuyển dầu khí; Khai thác Kỹ thuật Máy và Thiết bị Dầu khí; Công trình Dầu khí.

             

* Công tác đào tạo: hiện nay bộ môn đang đào tạo:

- Đào tạo đại học kỹ sư chuyên ngành Thiết bị Dầu khí (mã số 60.52.06.04.03), thuộc ngành Kỹ thuật dầu khí, với các hệ đào tạo Chính quy, Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học, Văn bằng 2 đại học.

- Kết hợp với các Bộ môn liên quan đào tạo sau đại học:

+ Thạc sỹ kỹ thuật ngành Kỹ thuật Máy và Thiết bị Mỏ, Dầu khí, mã số 60.52.12. (Từ năm 2004 đến năm 2/2016).

+ Thạc sỹ Kỹ thuật ngành Kỹ thuật Dầu khí, mã số 60.52.06.04 (từ 2/2016 đến nay).

Đến nay, Bộ môn đã đào tạo 1.103 kỹ sư từ khoá 38 đến khoá 58 và 29 thạc sĩ. Số sinh viên hiện đang theo học thuộc các khoá 59, 60, 61, 62, 63 ở 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và Vũng Tàu, gồm các hệ đào tạo Chính quy, Liên thông và Vừa làm vừa học.

Các cán bộ của bộ môn đã tham gia giảng dạy nhiều môn chuyên môn, đã xuất bản 18 bài giảng, giáo trình cho các lớp chính ngành và ngoài ngành, trong đó có 05 giáo trình cấp Trường, 02 giáo trình cấp Nhà xuất bản và 03 sách chuyên khảo.Nội dung chương trình đào tạo luôn  được điều chỉnh và cập nhật để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp dầu khí, đã kết hợp tốt giữa học và hành.

* Công tác nghiên cứu khoa học:

Từ năm 2004 đến nay, các cán bộ của Bộ môn đã và đang thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước (chủ trì), 06 đề tài cấp Bộ (chủ trì 04; tham gia 02); 14 đề tài cấp Trường và nhiều đề tài, hợp đồng NC-PVSX, tham gia 35 báo cáo Hội thảo, Hội nghị Khoa học trong và ngoài nước và 64 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và trong nước.

Bên cạnh công tác NCKH, cán bộ Bộ môn đã tham gia hướng dẫn hơn 50 đề tài NCKH của sinh viên, trong đó có 01 đề tài đạt giải ba VIFOTEC (2006) và 1 giải nhất, 2 giải nhì cấp Trường.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và NCKH trong thời gian tới, Bộ môn cần phấn đấu:

- Hoàn thiện chương trình và hồ sơ mở chuyên ngành đào tạo Công trình Dầu khí, dự kiến đưa vào giảng dạy từ K65, năm học 2020 - 2021.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ 03 NCS là cán bộ của Bộ môn;

- Hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Bộ;

- Hoàn thành 06 giáo trình cấp cấp Nhà Xuất bản để phục vụ giảng dạy và học tập của Bộ môn;

- Mở rộng hợp tác và giao lưu với các cơ quan ngoài, các đơn vị sản xuất ngoài thực tế;

- Xây dựng chương trình học thuật của Bộ môn và thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, thực hiện “Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học giai đoạn 2015 - 2020”.

Tiếp tục tham gia thực hiện đề tài NCKH các cấp, các đề tài, hợp đồng phục vụ sản xuất, các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn trên các lĩnh vực sau:

- Mô phỏng số trong các lĩnh vực sau:

+ Nghiên cứu mô phỏng dòng chảy trong đường ống vận chuyển dầu khí.

+ Nghiên cứu mô phỏng kết cấu trong các công trình dầu khí;

+ Nghiên cứu mô phỏng số trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;

+ Nghiên cứu thiết kế mô phỏng trong công tác sửa chữa và thay thế các thiết bị khoan.

- Nghiên cứu tính toán và đánh giá ổn định các công trình dầu khí.

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ của thiết bị trong lĩnh vực dầu khí.

- Công tác khoan cắt thân nhánh trong các giếng khoan đường kính nhỏ.

- Công tác thiết kế, chế tạo, lắp ráp, hạ thủy giàn khoan di động.

- Công tác thiết kế, lắp đặt, kiểm tra tuyến ống dẫn dầu khí.

- Thiết bị khoan ở vùng biển nước sâu lớn hơn 100m.

- Thiết bị trong các giếngkhai thác dầu khí trong các điều kiện làm việc khác nhau.

- Thiết bị xử lý các sản phẩm khai thác dầu khí.

- Nghiên cứu sự làm việc của cột cần khoan và bộ dụng cụ trong khoan kim cương cao tốc, khoan nghiêng định huớng và khoan ngang.

- Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực của Bộ môn, đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất.

5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

Với các thành tích đã đạt được, Bộ môn liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến từ khi thành lập đến nay.

Năm học 2006 - 2007, Bộ môn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo Quyết định số 8169/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27/12/2007.

Năm học 2017 - 2018, Bộ môn được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 262/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/01/2009 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018.

 

Danh mục sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản

 

TT

Tên sách, giáo trình, bài giảng

Tên các tác giả

Nơi xuất bản/ Thời gian xuất bản

1

Cẩm nang kỹ sư - Công nghệ khoan các giếng sâu (Sách dịch)

Trương Biên

Nguyễn Xuân Thảo

Phạm Thành

Trần Văn Bản

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006

2

Kỹ thuật Ma sát

Trần Văn Bản

Triệu Hùng Trường

Giáo trình Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007

3

Cơ sở Thiết kế Công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Nguyễn Hữu Bảng

Trần Văn Bản

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2009

4

Phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan

TS Nguyễn Văn Giáp

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

5

Thiết bị Khoan Dầu khí 1

Hoàng Anh Dũng

Trần Văn Bản

Giáo trình Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

6

Thiết bị Khoan Dầu khí 2

Hoàng Anh Dũng

Trần Văn Bản

Giáo trình Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

7

Nguồn nguyên liệu khoáng trong nền kinh tế thế giới và nước Nga

Trần Văn Bản

Phạm Thành

Đoàn Kỳ Thụy

Trần Văn Tân

Lê Ái Thụ

Nhà Xuất bản Dân trí, 2016

8

Thiết bị Khai thác Dầu khí

Trần Văn Bản

Hoàng Anh Dũng

Lê Đức Vinh

Triệu Hùng Trường

Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, 2016

9

Lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí

TS Nguyễn Văn Giáp

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

10

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Nguyễn Văn Thịnh,

Triệu Hùng Trường,

Trần Văn Bản

Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2017

11

Cơ sở tính toán thiết kế hệ thống thiết bị xử lý sản phẩm khai thác

PGS.TS Triệu Hùng Trường

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

12

Tổ hợp thiết bị khoan biển nước sâu

TS Hoàng Anh Dũng

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

13

Phương pháp luận thiết kế thiết bị khai thác dầu khí

TS Lê Đức Vinh

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

14

Ổn định đường ống dẫn dầu khí

TS Nguyễn Văn Thịnh

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

15

Động cơ đáy trong công tác khoan

TS Hoàng Anh Dũng

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

16

Phương pháp luận thiết kế giàn khoan biển

PGS.TS Triệu Hùng Trường

Bài giảng dùng cho cao học ngành Kỹ thuật Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

 

  Danh sách đề tài NCKH các cấp đã và đang triển khai

 

TT

Tên đề tài/Hợp đồng

Người thực hiện

Năm thực hiện

I

Đề tài cấp Nhà nước

1

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan thân nhánh giếng khai thác đường kính nhỏ tại bể Cửu Long nhằm tăng cường thu hồi dầu (14/HĐ-ĐT.14.13/ĐMCNKK).

Triệu Hùng Trường (chủ trì)

và nnk

1/2013 – 12/2015

II

Đề tài cấp Bộ

1

Nghiên cứu cơ chế làm việc của bộ dụng cụ khoan trong giếng khoan xiên và ứng dụng trong việc thiết kế cấu trúc bộ dụng cụ khoan để khoan các giếng khoan xiên. (B2004-36-39)

Nguyễn Văn Giáp (chủ trì)

Trần Văn Bản

2004 - 2006

2

Nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến dạng mặt trượt của mái dốc(B2003-36-42)

Triệu Hùng Trường
(tham gia)

2003 - 2006

3

Nghiên cứu sự lệch góc phương vị trong khoan xiên định hướng bằng phương pháp khoan Rotor tại vùng mỏ Bạch Hổ. (B2007-02-37)

Nguyễn Văn Giáp (chủ trì)

Lê Đức Vinh

và nnk

2007 - 2008

4

Nghiên cứu quá trình công nghệ xử lý nước ngầm có hàm lượng huyền phù vỏ tạo hữu cơ cao phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp dùng vật liệu Polistirol. (B2005-36-80)

Trần Văn Bản (chủ trì)
Đào Đình Thuần

Nguyễn Trọng Dương

2005-2007

5

Hoàn thiện công nghệ chế tạo bộ thiết bị và quy trình trám xi măng khô trong các lỗ khoan thăm dò khoáng sản rắn bị mất nước rửa. (B2006-04-DA)

Lê Đức Vinh

(tham gia)

2006-2008

6

Nghiên cứu các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ. (Mã số RD124-17)

Nguyễn Văn Thịnh (chủ trì)

Lê Đức Vinh

Nguyễn Thanh Tuấn

Hoàng Anh Dũng
 Vũ Cúc Phương

và nnk

2017

(đang triển khai)

III

Đề tài cấp cơ sở

1

Nghiên cứu đặc điểm mòn của ống chống trong quá trình thi công các giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí trong điều kiện Việt Nam. (T31-2006)

Triệu Hùng Trường

2006

2

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của một số giàn khoan biển di động đang làm việc tại vùng biển Việt Nam.

Hoàng Anh Dũng

2007

3

Nghiên cứu dòng chảy của chất lưu trong ống khai thác của các giếng gaslift (N2009-5)

Lê Đức Vinh

2009

4

Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn bên trong thiết bị đường ống, bể chứa dầu khí tại mỏ Bạch Hổ và giải pháp khắc phục. (Mã số T21/09)

Nguyễn Văn Thịnh

2009

5

Nghiên cứu các dạng tổn thất của chất lưu trong ống khai thác của các giếng gaslift.

Lê Đức Vinh

2010

6

Drilling Bit Study and Selection for Block 09-2/09, Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

5/2013

7

Predict the formation pressure, fracture pressure, formation temperature for Kinh Ngu Trang wells -Block 09-2/09, Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

7/2013

8

Sand Control Study for Block 09-2/09, Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

10/2013

9

Geo-mechanical Study: Wellbore Stability Study for Block 16-2 Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

6/2014

10

Geo-mechanical Study: Mechanical Earth Model (MEM) Study for Block 16-2 Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

10/2014

11

Nghiên cứu mô phỏng trị số lưu trường dòng chảy đáy giếng của choòng khoan PDC có vòi phun định hướng (T14-22).

Hoàng Anh Dũng

Đào Thị Uyên

2014

12

Provision of  Uni-axial Compression Test Services of Core  Sample of HF Modelling of LDV-4X well in Block 15-1/05, Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

9/2015

13

Prorovision of tri-axial compression test services of core samples for mechnical parameters of DH-5X and DH-8X wells in block 05-1A, offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

12/2015

14

Uni-axial Compression Test Services of Core Sample for Mechanical Parameter of Dai Hung Field in Block 05-1a, Offshore Vietnam.

Triệu Hùng Trường và nnk

2/2016

 

 

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P803, nhà C, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 0243 752 0962

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.