Thông báo sinh hoạt học thuật

 

Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ Khoa Dầu khí kính gửi thông báo đến các Thầy (Cô) và các Em sinh viên quan tâm tới tham dự buổi “Sinh hoạt học thuật” tháng 03/2013 với chuyên đề sau. Geothermal Gradient of Offshore Cameroon Based on 3D Seismic Analysis of a Bottom Simulating Reflection.

Xem tiếp...

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 – 2012

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 – 2012

Xem tiếp...

Sinh hoạt học thuật

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Khoa Dầu Khí, Ban Chấp Hành Chi Đoàn Cán Bộ Khoa Dầu Khí kính gửi thông báo đến Thầy/Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự buổi sinh hoạt học thuật tháng 04/2012 với các chuyên đề như sau:

Xem tiếp...

Hội khoẻ 26/3/2012

Được chắt lọc rất cẩn thận từ Hội khoẻ cấp cơ sở, những vận động viên sinh viên có thành tích cao ở cấp khoa đã góp phần tạo nên tấm huy chương bạc cho Khoa Dầu khí trong buổi Hội khoẻ cấp Trường.

 

Xem tiếp...

Hội khoẻ 26/3/2012

Được chắt lọc rất cẩn thận từ Hội khoẻ cấp cơ sở, những vận động viên sinh viên có thành tích cao ở cấp khoa đã góp phần tạo nên tấm huy chương bạc cho Khoa Dầu khí trong buổi Hội khoẻ cấp Trường. 

Xem tiếp...