Hội khoẻ cấp cơ sở 2012 Khoa Dầu khí

Sáng ngày 10/3/2012 tại sân khu B trường Đại Học Mỏ Địa Chất đã diễn ra Hội khoẻ 26/3 cấp cơ sở khoa Dầu Khí.

Xem tiếp...

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Dầu khí giai đoạn 2011-2013

8h30 thứ Sáu ngày 20/10/2011 Khoa Dầu khí đã tổ chức trọng thể lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai (02) Phó Trưởng khoa Dầu khí giai đoạn 2011-2013 cho TS. Triệu Hùng Trường, Cán bộ giảng dạy Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình và TS. Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Bộ môn Lọc - Hóa dầu.

 

Xem tiếp...

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 18/10/2011 Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Trung với đề tài "Mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích Mioxen, mỏ Bạch Hổ (bồn trũng Cửu Long) thuộc chuyên ngành Địa chất dầu khí, mã số 62.44.59.05.

 

Xem tiếp...

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Thứ Ba, ngày 18/10/2011 Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của
Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức đánh giá đề tài "Mô hình hóa
tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài
liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích Mioxen, mỏ Bạch Hổ (bồn
trũng Cửu Long)", chuyên ngành Địa chất dầu khí, mã số: 62.44.59.05 của
NCS Nguyễn Xuân Trung. 

Xem tiếp...

Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2011 - 2012

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2011 - 2012, trong thời gian qua đã có 46 đề tài nghiên cứu khoa học được các bạn sinh viên khoa Dầu khí đăng ký.Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tiến hành xét duyệt danh mục các đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện trong năm học 2011 - 2012. Kết quả xét duyệt sẽ được Khoa thông báo ngay sau khi nhận được kết quả từ Nhà trường.

 

 

 

Xem tiếp...