Tham dự Hội diễn văn nghệ cán bộ Trường năm 2009

Chào mừng một số ngày lễ lớn Giải phóng Thủ đô 10/10, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Thành lập Trường 15/11, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Đại học Mỏ- Địa chất đã tổ chức Hội diễn văn nghệ cán bộ 2009 vào ngày 16/11/2009 nhằm tạo ra một sân chơi văn hoá, văn nghệ lành mạnh, tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, viên chức được tham gia.

Xem tiếp...

Một số hình ảnh của thày và trò Khoa dầu khí trong ngày 20/11/2009

 

Xem tiếp...

Gặp mặt các nhà giáo là lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2009, Khoa Dầu khí đã tổ chức họp mặt toàn thể cán bộ viên chức đang công tác tại Khoa với các Nhà giáo là lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ.

Xem tiếp...

Hội nghị CBVC và Đại hội Công đoàn Khoa Dầu khí

Khoa Dầu khí tổ chức Hội nghị CBVC và Đại hội Công đoàn bộ phận với kế hoạch thời gian như sau:

Xem tiếp...

Lễ tiếp nhận tài trợ của Công ty Landmark / Halliburton

Trong chương trình hợp tác giữa Đại học Mỏ - Địa chất và Công ty dầu khí Landmark / Halliburton để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành dầu khí, Lễ tiếp nhận tài trợ của Công ty Landmark / Halliburton và hướng nghiệp cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ được tổ chức theo kế hoạch như sau:

Xem tiếp...