Thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2008/09 khu vực Hà Nội

Ngày 28/4/2009 VPK Dầu khí đã nhận được thông báo của Phòng Đại học và Sau đại học về quy định thi lần 2 học kỳ 2 như sau:

Xem tiếp...

Sơ kết Học kỳ 1 năm học 2008/09

8h30 ngày 25/3/2009 tại Hội trường 300 ĐH Mỏ - Địa chất, Khoa Dầu khí đã tiến hành sơ kết học kỳ 1 năm học 2008/09.

Xem tiếp...

Tham quan Bảo tàng Dầu khí của CLB Dầu khí

Xem tiếp...

Thông báo từ SEG Foundation

Quỹ tài trợ của Hiệp hội các Nhà địa vật lý tìm kiếm thăm dò xin trân trọng thông báo Chương trình Học bổng SEG năm học mới 2009-2010.

Xem tiếp...

Lịch thi HK II năm học 2007/08 các lớp K49, K50 và K51 Khoa Dầu khí

Xem tiếp...