Thông báo triển khai NCKHSV năm học 2013 - 2014

     Thực hiện nội dung Công văn số 1297/TB.MDC-KHCN, ngày 01/11/2013 của Nhà trường về việc: Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013-2014, dựa trên tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, xuất sắc năm học 2012-2013, BCN Khoa Dầu khí đã phân chia số lượng đề tài được Nhà trường cấp kinh phí cho từng Bộ môn. Trong đó, Bộ môn Thiết bị Dầu khí được giao 04 đề tài.

     Bộ môn  thông báo toàn thể các lớp sinh viên ngành Thiết bị dầu khí thuộc 3 năm cuối  có kết quả học tập năm học 2012-2013 đạt khá, giỏi, xuất sắc đăng ký tham gia đề tài tại Bộ môn theo mẫu đính kèm . Dựa trên các đề tài sinh viên đăng ký, Bộ môn sẽ chọn ra 04 đề tài được thực hiện với kinh phí của Nhà trường và xem xét cấp kinh phí cho một số đề tài khác có tính khả thi cao.

     Sinh viên liên hệ với Bộ môn để biết thêm chi tiết và nộp bản đăng ký về văn phòng Bộ môn trước ngày 12/11/2013./

 

Attachments:
Download this file (Cong van NCKHSV.pdf)Cong van NCKHSV.pdf675 Kb

Danh sách ĐKMH và Danh sách vào điểm

 

 

 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo đại học thông báo cho các sinh viên đã đóng học phí đúng thời hạn mà không có tên trong danh sách vào điểm cần xin bổ sung vào Danh sách cho điểm và gửi Phòng Đào tạo đại học (phòng 202 nhà C 12 tầng) trước ngày  8/11/2013. Sau thời hạn nói trên, Phong Đào tạo đại học không giải quyết. 

Bộ môn xin thông báo để sinh viên ngành Thiết bị Dầu khí được biết để chỉnh sửa đúng thời hạn. Các lớp sv xem Thông báo đính kèm và download danh sách vào điểm và Danh sách đăng ký môn học tại trang Web của Trường theo link cho bên dưới: 

http://daotao.humg.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=14 

 

 

 

Attachments:
Download this file (2013-10-31 11-43.pdf)2013-10-31 11-43.pdf1204 Kb

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI JGC VIỆT NAM

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI JGC VIỆT NAM

Xem tiếp...

HỘI THẢO GIỚI THIỆU VỀ RARE - TECHNOLOGY

Hội thảo giới thiệu về Rare - Technology do Việt kiều Mỹ Phan Ngọc Hiếu, nguyên là cán bộ của của Exxon Mobil trình bày tại Trung tâm Thư viện Khoa Dầu khí, tầng 9 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

Xem tiếp...