Giới thiệu

    Địa chỉ: Tầng 8, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

    Điện thoại/Fax: +84 (0) 4 38387569; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Lãnh đạo đơn vị:

   
       
Trưởng Khoa
GVC. TS. Nguyễn Thế Vinh
 
Phó Trưởng Khoa
TS. Lê Quang Duyến
 
Phó Trưởng Khoa
PGS.TS. Tống Thị Thanh Hương

    Cán bộ, công chức: Tổng số: 68 (1 GS, 3 PGS, 19 TS, 23 ThS và 8 GVC)

    Các bộ môn:

  1. Địa chất dầu khí 4. Lọc Hóa dầu
  2. Địa vật lý 5. Thiết bị Dầu khí và Công trình
  3. Khoan - Khai thác