Hợp tác

      Khoa Dầu khí có mối quan hệ gắn bó, hợp tác có hiệu quả với các Tập đoàn, Viện, Tổng công ty, Công ty, Tổ chức Dầu khí trong và ngoài nước như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên: Tổng Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, Viện Dầu khí Việt Nam, Viện NCKH và Thiết kế công trình Dầu khí biển, Công ty CP Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí,...Các công ty Dầu khí nước ngoài như BP, JVPC, Schlumberger, Landmark, Rosar, Chevron… Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xử lý khí hoá lỏng Dinh Cố, Tổ hợp khí điện đạm Phú Mỹ, Viện khoa học công nghệ Quốc gia, Viện hoá học công nghiệp, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam và các Tổ chức thành viên, Các Tổ chức và cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Công thương...

       Khoa Dầu khí có mối hợp tác khoa học và đào tạo truyền thống với các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới như sau: Trường Đại học Thăm dò Địa chất Quốc gia Liên bang Nga, Trường Đại học Mỏ Quốc gia Saint Peterburg (Liên bang Nga), Đại học Dầu khí Liên bang Nga, Đại học Heriot-Watt, Đại học Aberdeen, Đại học Tổng hợp Brunei Darussalam, Đại học Công nghệ Malaysia, Viện dầu khí Pháp,  Học viện Mỏ- Luyện kim Kracốp (Balan), Đại học Dầu khí Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc), Đại học Tây Bắc (Tây An, Trung Quốc), Đại học Oklahoma (Mỹ), Đại học Tulsa, Đại học Hoàng gia Thái Lan,...