THÔNG BÁO CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI TOSHIBA - Khoa Dầu Khí - Trường ĐH Mỏ - Địa chất

THÔNG BÁO CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI TOSHIBA

Khoa Dầu khí trân trọng thông báo cơ hội việc làm tại Toshiba.

Chi tiết: xem file đính kèm.