Công ty dầu khí Biển Đông tuyển dụng

Công ty DK Biển Đông chuẩn bị tuyển dụng các nhóm chức danh sau làm việc ngoài giàn khai thác:

Xem tiếp...

Tuyển dụng cán bộ năm 2011

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng cán bộ vào các bộ môn trong Khoa Dầu khí và các đơn vị khác trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Xem tiếp...

Tuyển dụng và Thực tập hè của Công ty Baker Hughes

Vị trí tuyển: Kỹ sư mỏ (Field Engineer)
 
Điều kiện tuyển dụng: Có bằng kỹ sư hoặc bằng thạc sỹ các chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật điện hoặc Kỹ thuật cơ khí; Điểm trung bình tích lũy (CGPA) >= 6.0/10; có sức khỏe tốt; thông thạo tiếng Anh.

Xem tiếp...

ĐH Dầu khí tuyển dụng

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). PVU có nhu cầu tuyển dụng 50 người cho các vị trí sau:

Xem tiếp...

Tuyển dụng của Viện Dầu khí 4/2011

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một số chuyên viên, kỹ sư phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và làm việc tại phòng Quản lý tổng hợp.

Xem tiếp...