Sinh viên Dầu khí được tuyển dụng vào Tập đoàn Halliburton 2010

Hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra Tiếng Anh, IQ, kiểm tra chuyên môn và phỏng vấn do các chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Halliburton trực tiếp tuyển dụng, hai sinh viên Dầu khí dưới đây đã được Tập đoàn Halliburton gửi thư chính thức, thông báo được tuyển dụng:

Xem tiếp...

Công ty Tàu dịch vụ dầu khí tuyển dụng năm 2010

Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) có kế hoạch tuyển dụng năm 2010.

Xem tiếp...

Tuyển dụng của Viện Dầu khí Việt Nam 01/2010

 

Xem tiếp...

Tuyển dụng cán bộ của Khoa Dầu khí 2009

 

Xem tiếp...

Tuyển dụng của Công ty TNHH Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine)

Tham gia Hội chợ việc làm sinh viên năm 2008 được tổ chức vào ngày 06/6/2008, Công ty Tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) có nguyện vọng tuyển sinh viên khoa Dầu khí đang học năm cuối các ngành Địa Vật lý và Thiết bị Dầu khí - Công trình. Thông tin của nhà tuyển dụng có chi tiết như sau:

Xem tiếp...