Sinh viên nhận Học bổng Dầu khí Năm học 2009-2010

Khoa Dầu khí vừa nhận được công văn số 3483/QĐ-DKVN ngày 11/11/2009 về việc cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2009-2010 cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2008-2009 và công văn số 3485/QĐ-DKVN ngày 11/11/2009 về tiếp tục cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2009-2010 cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2008-2009 đã được Tập đoàn cấp năm 2008.

Off White X Nike Design

Danh sách các sinh viên dầu khí được cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2009-2010 do có thành tích học tập xuất sắc năm học 2008-2009 như sau:

TT
Họ và tên
Chuyên ngành
Mức học bổng (VNĐ)
1.                 
Nguyễn Thị Huyền
Địa vật lý K50
3.000.000
2.                 
Ngô Thị Nhi
Địa vật lý K50
3.000.000
3.                 
Nguyễn Văn Phú
Địa vật lý K50
3.000.000
4.                 
Diêm Đăng Thuật
Địa vật lý K50
3.000.000
5.                 
Nguyễn Văn Cường
Khoan thăm dò K50
5.000.000
6.                 
Hồ Chí Hưng
Khoan thăm dò K50
5.000.000
7.                 
Trương Văn Từ
Khoan thăm dò K50
5.000.000
8.                 
Hà Trần Hưng
Khoan thăm dò K50
3.000.000
9.                 
Chu Văn Dương
Khoan thăm dò K50
3.000.000
10.             
Vũ Hồng Đức
Khoan thăm dò K50
3.000.000
11.             
Lê Văn Ngọc
Khoan thăm dò K50
3.000.000
12.             
Nguyễn Thị Hải
Khoan thăm dò K50
3.000.000
13.             
Nguyễn Mạnh Tuyên
Lọc hoá dầu K50
3.000.000
14.             
Nguyễn Phú Quốc
Lọc hoá dầu K50
5.000.000
15.             
Lưu Văn Đức
Thiết bị dầu khí K50
3.000.000
16.             
Trần Ngọc Hoà
Thiết bị dầu khí K50
3.000.000
17.             
Nguyễn Thanh Tuấn
Thiết bị dầu khí K50
3.000.000
18.             
Nguyễn Tiến Dũng
Thiết bị dầu khí K50
5.000.000
19.             
Tăng Văn Mạnh
Thiết bị dầu khí K50
5.000.000
20.             
Nguyễn T Quỳnh Anh
Địa vật lý K51
5.000.000
21.             
Phạm Hồng Thành
Địa vật lý K51
5.000.000
22.             
Nguyễn Danh Quân
Địa vật lý K51
5.000.000
23.             
Nguyễn Thị Lan Phương
Lọc hoá dầu K51
3.000.000
24.             
Trần Quang Hải
Lọc hoá dầu K51
3.000.000
25.             
Nguyễn Thị Như Bích
Lọc hoá dầu K51
3.000.000
26.             
Vũ Hải Nam
Lọc hoá dầu K51
3.000.000
27.             
Phạm Anh Tài
Thiết bị dầu khí K51
5.000.000
28.             
Nguyễn Quang Chức
Khoan khai thác K52
5.000.000
29.             
Trần Thị Linh
Địa vật lý K52
5.000.000
30.             
Hà Minh Tiến
Lọc hoá dầu K52
5.000.000
31.             
Trần Xuân Quý
(nằm trong top 10 thí sinh dầu khí trúng tuyển 2009)
Dầu khí A K54
20.000.000

Danh sách các sinh viên dầu khí được tiếp tục cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2009-2010 do có thành tích học tập xuất sắc năm học 2008-2009 như sau:

TT
Họ và tên
Chuyên ngành
Mức học bổng (VNĐ)
1.                 
Phạm Thế Kỷ
Lọc hoá dầu K50
7.000.000
2.                 
Đặng Thị Quyên
Lọc hoá dầu K50
7.000.000
3.                 
Cấn Đình Hùng
Lọc hoá dầu K50
5.000.000
4.                 
Vũ Tường Lâm
Lọc hoá dầu K50
7.000.000
5.                 
Trương Văn Mạnh
Lọc hoá dầu K50
5.000.000
6.                 
Lê Văn Điện
Lọc hoá dầu K51
5.000.000
7.                 
Bùi Văn Luật
Lọc hoá dầu K51
7.000.000
8.                 
Hồ Nghĩa Phong
Lọc hoá dầu K51
7.000.000
9.                 
Lê Thị Vân
Lọc hoá dầu K51
7.000.000
10.             
Vũ Hải Nam
Lọc hoá dầu K51
5.000.000
11.             
Lương Đức Tài
Lọc hoá dầu K51
7.000.000
12.             
Văn Đức Hiến
Thiết bị dầu khí K50
7.000.000
13.             
Đặng Đình Tuấn
Thiết bị dầu khí K50
7.000.000
14.             
Trương Thị Thảo
Địa chất dầu khí K50
5.000.000
15.             
Đặng Thị Phương
Địa chất dầu khí K50
5.000.000
16.             
Đào Quang Hưng
Địa chất dầu khí K50
5.000.000
17.             
Hoàng Thị Thanh Hà
Địa chất dầu khí K50
7.000.000
18.             
Đinh Thị Như Chuyên
Địa chất dầu khí K50
7.000.000
19.             
Nguyễn Thị Tuyết
Khoan thăm dò K50
10.000.000

(Thu Thủy)