Lễ trao Học bổng Dự án Nghiên cứu ENRECA Giai đoạn 2

Theo tin của Phòng Hợp tác Quốc tế, Lễ trao Học bổng dự án nghiên cứu ENRECA Giai đoạn 2 cho các sinh viên xuất sắc đang học tại Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (HUS) sẽ được diễn ra tại Đại học Mỏ - Địa chất vào ngày 16/9/2008.

Tổng số 3 học bổng quí giá sẽ được trao cho Lê Trung Nguyên và Phạm Thị Thùy Dung (hai sinh viên năm thứ năm của khoa Dầu khí - HUMG) và Phạm Nguyễn Hà Vũ (học viên sau đại học của khoa Địa chất - HUS) do có thành tích xuất sắc trong học tập.

Mỗi học bổng trên bao gồm lệ phí tham dự hội nghị và toàn bộ các chi phí khác cho mỗi sinh viên đi tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà địa vật lý tìm kiếm - thăm dò ở Las Vegas (Mỹ) trong khoảng thời gian 9 - 14/11/2008.

Dự án nghiên cứu ENRECA Giai đoạn 2 (Hợp tác nghiên cứu giữa Việt nam và Đan Mạch) có mục tiêu Mô hình hóa và phân tích tích hợp các bể địa chất ở Việt Nam và đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng.

(BCN Khoa Dầu khí)