Một số học bổng SPE 2010

Một số học bổng SPE trong năm 2010 dành cho các sinh viên, học viên và NCS.

1. Học bổng Ngôi sao 2010: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ vào 01/03/2010

2. Học bổng tham dự cuộc thi viết bài 2010 do SPE tổ chức: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ vào 02/04/2010

3. Học bổng Gus Archie: Hạn cuối cùng nộp hồ sơ vào 30/04/2010

Xin hãy liên hệ với các giáo vụ Khoa nếu cần thông tin về các học bổng SPE nêu trên dưới dạng hardcopy.