Học bổng tiếng Anh Petronas 2010

Tổng số 5 sinh viên Dầu khí trong số 18 sinh viên năm thứ tư của Trường ĐH Mỏ - Địa chất đã được Công ty Dâu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) đồng ý trao học bổng tiếng Anh năm 2010. Danh sách chi tiết ở đây.

Nike Paul George PG3