Học bổng dầu khí Việt Nam 2010/11

Khoa Dầu khí đã nhận được công văn số 1956/DKVN-ĐTNL ngày 13/8/2010 về việc cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2010-2011 cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2009-2010.

Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị các sinh viên Dầu khí nghiên cứu kỹ công văn và phụ lục kèm theo (Xem/Tải xuống) để chuẩn bị hồ sơ xin cấp Học bổng Dầu khí (theo mẫu) và gửi hồ sơ về Văn phòng khoa chậm nhất vào ngày 1/9/2010.

Có thể liên hệ với các cô chủ nhiệm nếu cần cung cấp thêm các thông tin về học bổng này và bản hardcopy nội dung các Phụ lục.

(Thu Thủy)