Học bổng Hessen năm học 2014-2015

 Khoa Dầu khí trân trọng thông báo việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Hessen năm học 2014-2015

1. Đối tượng:

-  Sinh viên có kết quả học tập học kỳ I năm học 2014-2015 đạt từ 7.5 trở lên;

-  Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiêỉu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác;

- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của các tổ chức, cá nhân nào khác.

2. Hồ sơ dự tuyển

- Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng: Sinh viên viết tay vào hồ sơ (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2014-2015 (có xác nhận của Phòng Đào tạo);

- Giấy chứng nhận đối tượng khó khăn, chính sách;

- Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội.

Đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng trên gửi hồ sơ về Văn phòng Khoa Dầu khí chậm nhất ngày 30/3/2015.

Attachments:
Download this file (Mau ho so hoc bong.pdf)Mau ho so hoc bong.pdf309 Kb