Học bổng NIPPON năm 2017

Khoa Dầu khí trân trọng thông báo tập đoàn NIPPON sẽ trao 10 suất học bổng, trong đó 05 suất cho sinh viên giỏi nhất các ngành đào tạo của Khoa, 05 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Hồ sơ bao gồm:

- Đối tượng sinh viên giỏi nhất: yêu cầu có kết quả học tập tích lũy đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017 đạt xuất sắc.

- Đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: yêu cầu có đầy đủ minh chứng và bảng kết quả học tập tích lũy đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Đề nghị những sinh viên có đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ về Văn phòng Khoa chậm nhất 9h00 ngày 13/02/2017.