Học bổng ConocoPhillips năm 2010

Ngày 28/05/2010, Ông Ray O. Manning, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại của Công ty Conocophillips đã gửi thư cho TS. Lê Hải An, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Trưởng Khoa Dầu khí Trường ĐH Mỏ - Địa chất để thông báo về Học bổng Conocophillips năm 2010 dành cho sinh viên Khoa Dầu khí.

Xem tiếp...

Học bổng tiếng Anh Petronas 2010

Tổng số 5 sinh viên Dầu khí trong số 18 sinh viên năm thứ tư của Trường ĐH Mỏ - Địa chất đã được Công ty Dâu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) đồng ý trao học bổng tiếng Anh năm 2010. Danh sách chi tiết ở đây.

Xem tiếp...

Hội thảo và học bổng Tiến sỹ về Khoa học Trái đất 16/18-03-2010

10 nhà khoa nổi tiếng của Đài Loan sẽ công bố một số nghiên cứu mới nhất về các Khoa học Trái đất trong hai ngày 16 và 18-03-2010 tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hội thảo được Viện khoa học Đài Loan (Academia Sinica), Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và ĐH KHTN Tp Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức.

Xem tiếp...

Một số học bổng SPE 2010

Một số học bổng SPE trong năm 2010 dành cho các sinh viên, học viên và NCS.

Xem tiếp...

Sinh viên nhận Học bổng Dầu khí Năm học 2009-2010

Khoa Dầu khí vừa nhận được công văn số 3483/QĐ-DKVN ngày 11/11/2009 về việc cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2009-2010 cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2008-2009 và công văn số 3485/QĐ-DKVN ngày 11/11/2009 về tiếp tục cấp học bổng Dầu khí Việt Nam năm học 2009-2010 cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2008-2009 đã được Tập đoàn cấp năm 2008.

Xem tiếp...