Thông báo chương trình Trại hè QT năm 2015

Khoa Dầu khí thông báo chương trình trại hè Quốc tế năm 2015 tại Trung Quốc, chi tiết theo file đính kèm