Địa thống kê ứng dụng

Tiếp theo khóa học Hệ thống đường ống dầu khí ngoài biển (Conventional and Deep Offshore Pipelines), trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Hội các nhà giáo Total (TPA – Total Professeurs Associés) tiếp tục tổ chức khóa học Địa thống kê ứng dụng (Applied Geostatistics) từ ngày 22 đến 26 tháng 11 năm 2010.

Air Jordan 7 Sandals Slippers

Các học viên tham gia khóa học bao gồm các cán bộ trẻ của Khoa Dầu khí, các cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Trung tâm nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò và Khai thác Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam (EPC - VPI), Công ty Dầu khí Mê-kông (PVEP Mekong), Trường Đại học Công lập Đặc biệt Quốc tế Dầu khí Việt Nam (PVU).

Phụ trách giảng dạy khóa học là giáo sư André Haas, một người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cũng như giảng dạy trong lĩnh vực địa thống kê và toán ứng dụng. Trong khóa học, giáo sư André Haas đã truyền đạt đến học viên kiến thức cơ bản với các vấn đề:

  • Spatial variables analysis and correlation functions
  • Different kinds of Kriging
  • Simulation of continuous variables (porosity, permeability, saturation)
  • Simulation of discrete variables (rock types, facies)
  • Fields of developments and an example of complete geological model building

Xen kẽ với các vấn đề lý thuyết là các bài tập và ví dụ minh họa về ứng dụng địa thống kê trong địa chất, địa vật lý và công nghệ mỏ. Cuối ngày thứ tư của khóa học, các học viên đã làm bài kiểm tra. Ngày 26/11/2010, giáo sư André Haas đã tổng kết, giải đáp các nội dung của bài thi cũng như nhận xét kết quả khóa học và trao chứng chỉ của Hiệp hội các nhà giáo Total (TPA) cho những học viên đạt kết quả xuất sắc.

           See this in English.