Đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng Promax

Được sự đồng ý của Đảng Ủy - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Dầu Khí phối hợp với Công ty BR&E (Bryan Research and Engineering - Mỹ) tổ chức khoá học “Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Promax”

Thời gian: từ ngày 21/5/2012 đến ngày 23/5/2012.

Địa điểm: Phòng 8.04 (Trung tâm xử lý số liệu dầu khí); Tầng 8, Nhà C 12 tầng; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội


Nike Air Jordan

Promax là phần mềm mô phỏng chuyên về thiết kế, tối ưu các quá trình công nghệ dầu khí cho cả khối thuợng nguồn và hạ nguồn với rất nhiều gói thuộc tính, thiết bị đuợc tích hợp sẵn, dựa trên nền tảng của 02 phần mềm mô phỏng nổi tiếng TSWEET và PROSIM. Sử dụng giao diện thân thiện của phần mềm Microsoft Visio, Promax thực sự phù hợp với việc thiết kế, vận hành và đào tạo tại các công ty dầu khí cũng như các Viện, truờng Đại học.

Tham dự khóa học là những cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Mỏ - Địa Chất và các kỹ sư thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.