HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ KHOA DẦU KHÍ IPE 2017

Đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế "Integrated Petroleum Engineering for Unconventional Resources" vào  ngày 19/10/2017 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học trong nước và quốc tế viết bài tham dự Hội nghị. Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị được gửi tại file đính kèm hoặc các nhà khoa học có thể truy cập theo đường link: http://ipe2017.org/en/abstract-submission.html để đăng ký.
Trân trọng.
Lebron XIV 14 Low