Hội nhà giáo Total giảng dạy tại Trường 21-25/02/2011

Trong chương trình hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2011, Hiệp hội các giáo sư của Công ty dầu khí Total sẽ giảng dạy khóa học Địa chất tầng chứa và phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan (Reservoir Geology and Log Analysis).
Zapatillas Running Baratas

Xem tiếp...

Địa thống kê ứng dụng

Tiếp theo khóa học Hệ thống đường ống dầu khí ngoài biển (Conventional and Deep Offshore Pipelines), trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp với Hội các nhà giáo Total (TPA – Total Professeurs Associés) tiếp tục tổ chức khóa học Địa thống kê ứng dụng (Applied Geostatistics) từ ngày 22 đến 26 tháng 11 năm 2010.

Air Jordan 7 Sandals Slippers

Xem tiếp...

Hệ thống đường ống dầu khí ngoài biển

Từ ngày 15 đến 19 tháng 11 năm 2010, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức khóa học Hệ thống đường ống dầu khí ngoài biển (Conventional and Deep Offshore Pipelines) do giáo sư Alain Quénelle (TPA) giảng dạy. Đây là 01 trong tổng số 02 khóa học mà Hội các nhà giáo TOTAL sẽ giảng dạy tại Trường trong tháng 11/2010.

Artículos deportivos para ni?os

Xem tiếp...

Hội nhà giáo Total giảng dạy tại Trường năm 2010

Tiếp theo sự thành công trong việc tổ chức các khóa học trong các năm 2008 2009 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hiệp hội các giáo sư của Công ty dầu khí Total sẽ tiếp tục giảng dạy 02 khóa học Conventional and Deep Offshore Pipelines và Applied Geostatistics tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Running Shoes & Gear

Xem tiếp...

Offshore Drilling

An Integrated Weeks course entitled Offshore Drilling was initiated on 18th January at Room 804, 12 Storey C Building. This is the last of five course series that TPA planned to delivery at the University of Mining and Geology from October 2009 to early 2010.

Footwear

Xem tiếp...