Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường 29/02/2012

8h30 Thứ tư ngày 29/02/2012, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng cấp Trường chấm luận án Tiến sỹ Địa chất cho NCS Vũ Ngọc Diệp về đề tài Đặc điểm và mô hình trầm tích cacbonat tuổi Mioxen phần Nam bể trầm tích Sông Hồng.

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;

Nike Hypervenom Phantom II FG Low

Mã số: 62.44.59.05;

Địa điểm: Phòng họp B, Nhà B, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h30 Thứ năm ngày 07/10/2010, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án Tiến sỹ Địa chất cho NCS Trần Đức Lân về đề tài Nghiên cứu độ thấm đá móng granitoit mỏ Bạch Hổ bằng mạng nơ-ron nhân tạo. Trích yếu luận án ở đây.

Chuyên ngành: Địa chất dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Địa điểm: Phòng họp B, Nhà B, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

8h30 Thứ sáu ngày 13/08/2010, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án Tiến sỹ Địa chất cho NCS Nguyễn Văn Nam về đề tài Nghiên cứu đặc điểm trường bức xạ tự nhiên phục vụ đánh giá ô nhiễm phóng xạ trên một số mỏ chứa chất phóng xạ và khu vực dân cư miền núi Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Địa vật lý;

Mã số: 62.44.61.01;

Địa điểm: Phòng 309, Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h30 Thứ tư ngày 06/01/2010, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án Tiến sỹ địa chất cho NCS Lương Thị Thanh Huyền về đề tài Nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc (lô 41 - 45). Trích yếu luận án ở đây.

Chuyên ngành: Địa chất Dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Địa điểm: Phòng 309, Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h30 Thứ ba ngày 05/01/2010, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án Tiến sỹ địa chất cho NCS Nguyễn Anh Đức về đề tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích Mioxen dưới khu vực bể Mã Lai - Thổ Chu. Trích yếu luận án ở đây.

Chuyên ngành: Địa chất Dầu khí;

Mã số: 62.44.59.01;

Địa điểm: Phòng 309, Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h30 Thứ ba ngày 15/12/2009, Trường ĐH Mỏ - Địa chất có kế hoạch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ địa chất cho NCS Nguyễn Thị Dậu về đề tài Mô hình địa hóa đá mẹ bể trầm tích Mã Lai – Thổ Chu thềm lục địa Tây Nam Việt Nam. Trích yếu luận án ở đây.

Chuyên ngành: Địa chất Dầu khí;

Mã số: 62.44.59.05;

Địa điểm: Phòng 309, Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h30 Thứ sáu ngày 27/11/2009, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức bảo vệ luận án Tiến sỹ Kỹ thuật cho NCS Nguyễn Văn Giáp về đề tài Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc bộ dụng cụ khoan định hướng cho mỏ Bạch Hổ.

Chuyên ngành: Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí;

Mã số: 63.53.50.01;

Địa điểm: Phòng 309, Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.

Khoa Dầu khí trân trọng thông báo.