Công ty Schlumberger tổ chức training phần mềm OFM và PIPESim

Đại diện Schlumberger tổ chức training phần mềm PIPESIM và OilField Manager (OFM) cho cán bộ nhân viên và sinh viên trong khoa Dầu Khí.

Địa điểm: Phòng C 408 - nhà C 12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Thời gian: ngày 16 - 18/09/2015 

* Phần mềm PIPESIM:

PIPESIM là công cụ mô phỏng dòng chảy nhiều pha dùng cho việc thiết kế và phân tích phỏng đoán hệ thống khai thác sản xuất giếng, dòng chảy, ống dẫn. Phần mềm được cấp sẵn các model của dòng chảy nhiều pha từ tầng đá chứa đến đầu giếng. Nó cũng phân tích được sự thể hiện dễ dàng của dòng chảy và bề mặt để tạo ra một hệ thống phân tích sự khai thác dễ hiểu. Với sự hiện đại hóa các tài khoản mô phỏng cho các điểm phân tích, sự minh giải PVT, sự nâng đẩy của khí và các model ăn mòn hóa học, PIPESIM tối ưu hóa được sản lượng khai thác và quá trình hoạt động bơm đẩy hóa chất vào.

* Phần mềm OFM.

Phần mềm quản lý mỏ dầu (OFM) cung cấp môi trường tích hợp với chi phí thấp. Phần mềm này có thể thực hiện những công việc phức tạp, phân tích dự đoán, mô phỏng tầng chứa và dữ liệu sản xuất.

OFM cho phép phát hiện sớm những nguyên nhân phát sinh trong quá trình khai thác, cho phép các kĩ sư quản lý nhiều giếng hơn trong cùng một mỏ để đạt hiệu suất cao nhất.

Một vài hình ảnh ghi lại trong buổi training:

Cán bộ khoa và sinh viên thực hành trong buổi training

Cán bộ khoa và sinh viên thực hành trong buổi training

Cán bộ khoa và sinh viên thực hành trong buổi training

Cán bộ khoa và sinh viên thực hành trong buổi training

Tập thể cán bộ Slumberger và Khoa Dầu Khí chụp ảnh kỷ niệm

Tập thể cán bộ Schlumberger và Khoa Dầu Khí chụp ảnh kỷ niệm